دیدار مسلمانان کلمبیا و بورکینافاسو با سید نورخدا

کربلای کوچک ایران

میهمان‌هایی که از کشورهای مختلف داشتیم، افرادی بودند که یا از ملیت آن کشورها بودند و یا ایرانیان مقیم آن. قبل از اربعین، مهمانی داشتیم از آلمان. قبل از شرکت در پیاده‌روی، به خرمآباد برای دیدار پدرم آمد. آقای میرزاوند اعتقاد داشت قبل از پیاده‌روی کربلا باید به کربلای کوچک ایران که از نظر او خانه ما بود بیاید.

یک بار هم تعدادی از مسلمنانان و اساتید قرآنی از کشورهای کلمبیا و بورکینافاسو که از طریق دانشگاه ادیان و مذاهب با پدرم آشنا شده بودند، به دیدن پدرم آمدند و از نزدیک یکی از مدافعان مرز کشور اسلامی را مشاهده کردند.

| راوی: دختر شهید؛ سیده زهرا موسوی