سید نورخدا در یگان تکاوری زاهدان

یگان تکاوری مقداد

درزاهدان به خاطر تهدیدات مرزی که صورت گرفته بود، یگان تکاوری تشکیل شد. آقاسید و بقیه نیروهای این یگان باری دیدن دوره آموزشی، شش ماه به تربت جام فرستاده شدند و بعد از پایان به زاهدان منتقل شدند. اوایل آقای توسنگ فرمانده یگان بود و آقاسید به عنوان جانشین. اما بعد از این‌که فرمانده‌شان دوباره انتقالی به شهرستان گرفت، آقاسید فرمانده یگان تکاوری قرارگاه مقداد شد.
این انتخاب هم به خاطر لیاقت و حسن رفتاری بود که آن‌جا از خود نشان داده بود. هرچند از این محبوبیت‌ها چیز زیادی برایم تعریف نمی‌کرد.


| راوی: همسر شهید؛ کبری حافظی