سید نورخدا در ابتدای دوران نوجوانی

یار پدر و مادر

فرزند ارشدم بود. به غیر از او دو پسر و پنج دختر دیگر هم داشتم. کودک که بود، به مشهد بردمش. از همان زمان علاقه زیادی به امام رضا (علیه‌السلام) داشت. در کنار درس خواندن، در امور زندگی هم کمک کارمان بود. با اینکه سنی نداشت، در بزرگ کردن بچه‌ها به مادرش کمک می‌کرد. از عوض کردن و شستن لباس بچه‌ها گرفته تا خیاطی و دوختن رویه بالش‌ها.

| راوی:
پدر شهید؛ سید محسن موسوی