Tag Archives: رزمنده

سید نورخدا در عملیات مرصاد

سقای عملیات مرصاد

هفده سالش تمام نشده بود که در عملیات مرصاد شرکت کرد. هنور دویست متری از دور شدن دو رزمنده‌ای که به جای سید نورخدا رفته بودند نگذشت که تیر خوردند و شهید شدند. نمی‌دانستیم که خداوند سید نورخدا را برای چه روزی ذخیره کرده است!